ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ ХОЛБОГДОЛТОЙ

БҮХ МЭДЭЭЛЛИЙГ НЭГ ЦЭГЭЭС.
ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасны дагуу ажилтнад олгох цалин хөлс нь үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл, шагнал урамшууллаас бүрдэнэ.
АДИЛ ХӨДӨЛМӨРТ ИЖИЛ ЦАЛИН ХӨЛС ОЛГОХ

АДИЛ ХӨДӨЛМӨРТ ИЖИЛ ЦАЛИН ХӨЛС ОЛГОХ

Адил үнэ цэнэ бүхий хөдөлмөрт ижил цалин хөлс олгох талаар ОУХБ-ын 100-р конвенцэд заасан байдаг. Адил хөдөлмөрийг ажлын байрны үнэлгээгээр тогтооно.

Мэдээлэл

Image

Уул уурхай, барилгын салбарын ажлын байрны үнэлгээ

Уул уурхай болон эрүүл мэндийн салбарын цалин хөлсний тогтолцоог боловсронгуй болгох, албан тушаалын ангилал, зэрэглэл боловсруулах чиглэлээр салбарын яамдтай хамтран 2017 онд ОУХБ-ын дэмжлэгтэйгээр ажлын байрны үнэлгээ зохион байгуулав.

Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт цалин хөлсний талаар хэрэгжүүлэх дараах арга хэмжээнүүдийг тусгасан. Үүнд:
3.3.11. Багш, эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын ажлын ачаалал, ур чадвар, мэргэшил, ажлын үр дүн, ажилласан жил зэргээс хамаарсан цалин хөлс, урамшууллын тогтолцоог бий болгоно.
3.3.23. Цалин хөлсийг үе шаттай нэмэгдүүлнэ.
3.2.58. Соёл, шинжлэх ухааны салбарын ажиллагчдын хөдөлмөрийн үнэлэмжийг дээшлүүлнэ.

Боловсролын салбарын ажилтны цалин хөлсний шинэчлэл

МСҮТ ажилтны цалин хөлсний шинэчлэл

0
ДУНДАЖ ЦАЛИН
0
ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭ
0
МЕДИАН ЦАЛИН
ХОЛБООС:
Client 1
Client 2
Client 3
Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар 2018 он

Хайлт